Wskaźniki finansowe

Jakie wskaźniki ekonomiczne są najbardziej istotne?

Ekonomia nie jest prosta, ale nie jest również tak trudna, jak się powszechnie uważa. Szczególnie jeśli nie mamy wykształcenia kierunkowego, możemy się w niej nieco pogubić, a główną tego przyczyną jest trudna nomenklatura. Nomenklatura ta za trudnymi wyrazami kryje mechanizmy, które nie są tak skomplikowane, aby nie można było ich zrozumieć. Oto kilka przykładów.

Produkt Krajowy Brutto

Produkt Krajowy Brutto dobrze opisany na łamach Kapitalni.org, czyli popularne PKB, jest to wartość wszystkich usług oraz produktów, jakie zostały wyprodukowane na danym obszarze (zazwyczaj analizuje się go w skali kraju), w danym czasie. Oczywiście istnieją różne niuanse tego wskaźnika, ale nie warto się nimi przejmować, kiedy omawiamy go na poziomie podstawowym.

PKB per capita

Produkt Krajowy Brutto per capita jest to wskaźnik PKB podzielony na liczbę mieszkańców w danym kraju. Szczególnie jest on przydatny, kiedy porównujemy siłę gospodarek krajów znacznie różniących się między sobą liczbą mieszkańców. Dla przykładu porównanie PKB polskiego i chińskiego daje nam obraz miażdżącej przewagi wschodniego giganta, jednak użycie wskaźnika GDP(ang.) per capita, pokazuje że to Polska ma dwukrotną przewagę. Innymi słowy, chociaż ogólnie Polska wyprodukowała towary i usługi o wiele mniejszej wartości, to statystyczny Polak wyprodukował towary dwukrotnie cenniejsze niż statystyczny Chińczyk.

Produkt Narodowy Brutto

PNB jest to wskaźnik nieco podobny do Produktu Krajowego Brutto, ale jest między nimi zasadnicza różnica. O ile drugi jest przywiązany do terytorium, to drugi jest przywiązany do narodowości. Różnica jest zasadnicza i istotna w dobie współczesnych inwestycji międzynarodowych i przepływu pieniędzy. Przykładem może być na przykład hipotetyczna inwestycja Orlenu w wydobycie ropy w Nigerii. Wszelkie inwestycje na terenie Nigerii polskiej spółki oraz wydobyta tam ropa, będzie się liczyć do nigeryjskiego PKB, ale do polskiego PNB.

Parytet Siły Nabywczej

PSN stworzono, aby móc porównywać PKB różnych krajów oraz to jak dużą siłę nabywczą mają dane waluty. Do porównania służy hipotetyczny koszyk usług i towarów, którego zawartość jest sztywno ustalona. Podczas cyklicznego porównania ocenia się ile z tych towarów oraz usług można nabyć w danej walucie. Na tej podstawie ocenia się z jednej strony faktyczną siłę gospodarki oraz siłę waluty w stosunku do drugiej porównywanej, a z drugiej strony można sprawdzić, które społeczeństwo faktycznie jest bardziej zamożne. Dodatkowo takie cykliczne porównania mogą nam powiedzieć, czy zmiany gospodarcze na przestrzeni lat faktycznie spowodowały poprawę zamożności, czy jej faktyczne zmniejszenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.