Praca

Wzór świadectwa pracy

Musisz wystawić pracownikowi świadectwo pracy, a nie wiesz jakie dane powinno ono zawierać i jak konkretnie powinno wyglądać? W internecie wyszukujesz wiele wzorów ale tak naprawdę nie wiesz, który jest poprawny? Poniżej opisujemy szczegółowo, jak powinno wyglądać poprawnie wydane świadectwo pracy, które pracodawca powinien wręczyć pracownikowi po rozwiązaniu umowy.

  1. Ważne dane

Każde świadectwo pracy powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje o pracowniku oraz o pracy, którą wykonywał on w danej firmie. Oprócz danych takich jak np. stanowisko, obowiązki czy okres na jaki została zawarta umowa, muszą znaleźć się w tym dokumencie informacje o wszystkich wykorzystanych urlopach, które pracownik wziął w danym roku kalendarzowych (zgodnie z kodeksem karnym).

  1. Krok po kroku 

Świadectwo pracy to bardzo ważny dokument (szczególnie dla pracownika), który powinien być poprawnie i solidnie wykonany. Każde świadectwo na samym początku powinno zawierać dane o pracodawcy. Nazwa firmy, adres siedziby czy numer REGON są niezbędne. W prawym górnym rogu należy umieścić miejscowość oraz datę, kiedy sporządzony został ten dokument. Poniżej, umieszcza się dane pracownika: imię i nazwisko, imiona rodziców, jego datę urodzenia.

ilustracja świadectwa pracy

Kolejno należy przejść do informacji, które wynikały z umowy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Znaleźć się tutaj muszą między innymi: okres oraz wymiar zatrudnienia, opis wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko oraz obowiązki. Obowiązkowo należy umieścić także podstawę prawną oraz tryb ustania stosunku pracy np. czy umowa zawarta jest na czas określony lub jakie były warunki wypowiedzenia.

Każdy taki dokument musi dokładnie opisywać liczbę dni i godzin wykorzystanego przez pracownika urlopu (to ważna informacja dla przyszłego pracodawcy). Ponadto, każdy taki dokument musi zawierać informacje, o których ściśle mowa w Kodeksie pracy – czy są to między innymi: informacja o zwolnieniach od pracy, liczba dni, w których pracownik był niezdolny do pracy, informacje o karach lub nagrodach (gdy takie zostały wpisane do akt), informacje o zwolnieniach lekarskich. Świadectwo pracy musi zwieńczone być podpisem pracodawcy oraz pouczeniem pracownika

Każdy pracownik po rozwiązaniu umowy z pracodawcą musi otrzymać taki dokument. Najczęściej pracodawca przekazuje go pracownikowi w ostatni dzień pracy lub wysyła pocztą. Świadectwo pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia bardzo często wymagane jest w momencie starania się o nową pracę u nowego pracodawcy. Warto o tym pamiętać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.