Praca

Podstawowe informacje na temat zaświadczenia o zatrudnieniu

Żaden bank nie przyzna kredyt osobie, która nie będzie miała zdolności kredytowej, nie przedstawi dokumentu potwierdzającego zatrudnienie i wskazującego na wysokość otrzymywanego z tego tytułu wynagrodzenia. W celu uzyskania pisma, trzeba wnioskować o jego wystawienie u pracodawcy. 

Co należy wiedzieć o zaświadczeniu o zatrudnieniu?

Zaświadczenie o zatrudnieniu jest dokumentem wystawianym przez pracodawcę na wniosek pracownika, zawiera on informacje o dochodach – najczęściej z trzech ostatnich miesięcy, ale może dotyczyć też jednego miesiąca kalendarzowego lub dłuższego okresu. W skrócie – pismo to stanowi potwierdzenie tego, że dana osoba jest wypłacalna, wiarygodna finansowo. Ma to duże znaczenie przede wszystkim dla instytucji bankowych, czyli podczas wnioskowania o przyznanie kredytu. Wiele innych organizacji finansowych również wymaga od potencjalnego klienta okazania się takim zaświadczeniem. Bez niego niemożliwe staje się zwykle otrzymanie dotacji rządowych i różnego typu świadczeń. W dokumencie znajdują się podstawowe dane pracownika – imię, nazwisko, numer PESEL i dowodu osobistego, data rozpoczęcia pracy, rodzaj zajmowanego stanowiska dla wydawanego zaświadczenia. 

W Internecie dostępne są gotowe wzory zaświadczeń o zarobkach, które wystarczy wydrukować i przedłożyć pracodawcy do wypełnienia. Ważność dokumentu wynosi od miesiąca do dwóch miesięcy, licząc od daty jego wystawienia – po upływie tego czasu i niewykorzystaniu pisma, konieczne jest wnioskowanie o sporządzenie następnego. Nie ma żadnych limitów odnośnie liczby zaświadczeń wystawianych w ciągu roku kalendarzowego, a pracodawca jest zobligowany do jego wystawienia. Może, ale nie musi, tego robić w przypadku pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie. Dokument ten okazuje się potrzebny w każdej sytuacji, gdy wymaga się udowodnienia zdolności kredytowej, czyli do terminowej spłaty zobowiązania. Nierzadko dyrekcja przedszkola również wymaga tego typu dokumentu od rodzica zapisującego swoje dziecko do placówki.