Opodatkowanie

Stawki podatków dochodowych i zwolnienia

Podatki płacić musi prawie każdy z nas. Dotyczyć nas mogą podatki od towarów i usług, podatki od nieruchomości, podatki od posiadania psa, czy od posiadania środków transportu. Jednak najważniejszym podatkiem, którego nie da się uniknąć, jest podatek dochodowy. Jeszcze tylko do końca kwietnia będzie można rozliczyć pita, a więc podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym, który znajduje się w pobliżu nas. Zanim jednak zgłosimy się z właściwym drukiem do fiskusa, trzeba dokładnie przeanalizować, jaką część dochodu będziemy musieli zwrócić urzędowi skarbowemu.

Stawki podatkowe

Podatek dochodowy, podobnie jak VAT ma różne stawki. W tym przypadku są nazywany progami podatkowymi. Obecnie są dwa: 18% i 32%. Mimo wielu zapowiedzi rządu nie ulegną one zmianie w najbliższym roku. Próg 18% dotyczy osób, które zarabiają mniej niż 85 528 złotych, natomiast próg 32% dotyczy tych, którzy w ubiegłym roku podatkowym, wartość tę przekroczyli. Nietrudno się domyślić, że większość Polaków tkwi w tej pierwszej stawce. Najistotniejsza różnica, jeśli chodzi o progi podatkowe (patrz: https://kapitalni.org/pl/artykuly/progi-podatkowe-czym-sa-i-jak-dzialaja,73,250), jest taka, że w przypadku pierwszym stawka 18% pokrywa całość dochodu, a w przypadku drugim stawka 32% pokrywa tylko jego część. Sumy te pomniejsza się o kwotę zmniejszające podatek. Jest to kwota, którą podatnik będzie mógł zachować dla siebie. Jest ona zróżnicowana w zależności od dochodów podatnika. Kwota wolna od podatku wynosi 8000 złotych dla osób najmniej zarabiających. Oznacza to, że osoba, która nie przekroczyła w danym roku zarobków na poziomie 8000 złotych pozostawi przy sobie 1440 złotych.

Osoby, które mają dochody powyżej 8000 złotych, ale poniżej 13000 złotych będą mogły zostawić przy sobie kwotę obliczoną na podstawie wzoru: 1440 złotych pomniejszone o wartość 883,89 złotych pomnożone przez podstawę obliczenia podatku, od której zostało odjęte 8000 złotych, a następnie podzielone przez 5000 złotych. W przypadku podatników, których dochód był wyższy niż 13000 złotych, ale niższy niż 85 528 złotych kwota zmniejszająca podatek to 556,02 złotych. Drugi próg podatkowy zaczyna się dla osób, które mają dochód wyższy niż 85 528 złotych. Jeżeli nie przekracza on 127000 złotych, to kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł pomniejszone o wartość 556,02 zł pomnożone przez podstawę opodatkowania oraz odjęte 85 528 złotych, a następnie podzielone 41 742 złotych.

Powyżej 127000 złotych kwota wolna od podatku już nie przysługuje. Trzeba jednak pamiętać, że zwolnienie z płacenia podatku nie zwalnia z konieczności złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.