Obciążenia pożyczkowe

Kredyt, pożyczka i leasing

Na rynku usług finansowych istnieje cała gama różnych form zaciągnięcia zobowiązania finansowego. Należą do nich różnego rodzaju kredyty (konsumencki, ratalny, hipoteczny, odnawialny etc.), pożyczki, factoring, leasing dla firm, a od niedawna również leasing konsumencki.

Umowy są regulowane przepisami prawa

Kodeks cywilny przewiduje następujące sytuacje, w których możliwe jest zawarcie umowy leasingu:

1) finansujący nabywa uprzednio przedmiot leasingu w celu oddania go w leasing;

2) finansujący wytwarza rzecz w celu oddania go w leasing.

Zgodnie z definicją umowy leasingu zawartą w kodeksie cywilnym suma opłat leasingowych ma osiągnąć wartość równą co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Kodeks cywilny zakłada, że tylko zbycie przedmiotu leasingu bez wynagrodzenia jest możliwe na podstawie samej umowy leasingu. Sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, nawet przewidziana umową leasingu, należy rozpatrywać, jako dodatkową (odrębną) umowę sprzedaży w stosunku do samej umowy leasingu. Jest to samodzielna podstawa prawna przeniesienia własności.

Polecamy również artykuł na temat leasingu konsumenckiego z serwisu Kapitalni.org

Przedmiotem podatkowej umowy leasingu mogą być nie tylko rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, ale także inne składniki majątkowe, które są środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi podlegającymi amortyzacji podatkowej. Pozwala to uniknąć negatywnych konsekwencji, które mogą się pojawić w sytuacji, gdyby definicja te byłaby taka sama jak w kodeksie cywilnym. Głównie, nie można byłoby dokonywać odpisów amortyzacyjnych przez korzystającego do innych składników majątkowych niż rzeczy. Co więcej, złożona stałaby się sprzedaż przedmiotu umowy leasingobiorcy na warunkach preferencyjnych. W związku z powyższym przepisy podatkowe są przychylne dla korzystającego.

Dla konsumenta – kredyt, pożyczka, a może leasing? Jaką formę finansowania wybrać, żeby była dla nas najkorzystniejsza?

Jak widać, leasing jest korzystną formą finansowania, ale dla przedsiębiorstw, a nie dla osób fizycznych. Z leasingiem konsumenckim nie wiążą się takie korzyści. O ile przedsiębiorca może sobie odliczyć raty i koszty związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu, o tyle koszty te przeciętnemu konsumentowi nie będą do niczego potrzebne. W związku z tym, lepiej skorzystać z kredytów lub pożyczek. Na rynku usług finansowych banki, jak i parabanki ich udzielają. W przypadku leasingu – sfinansować musimy daną – konkretną rzecz. Kredytem i pożyczką możemy sfinansować tak naprawdę wszystko – nikt nas o to nie będzie pytał.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.